KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME

ZEHRA BORA / Z FİT DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları ve İmhası

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.  Bu kapsamda tüm beslenme danışmanlığı hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

·   Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz, mesleğiniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz, adresiniz,telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,

·   Kilonuz, boyunuz, vücudunuzdaki kilo dağılımına ilişkin oranlarınız, yağ-kas-su kütle verileriniz, vücut kitle indeksiniz, metabolizma yaşınız,

·   Kullandığınız ilaçlarınız, gebelik ya da emzirme durumunuz, besin alerjiniz, geçirdiğiniz ameliyat bilgileriniz, diyabet durumunuz,

·   Beslenme danışmanlığı hizmeti aldığınız sürece danışmanlık merkezimizde çekilen fotoğraflarınız, alınan görüntü ve ses kayıtlarınız,

·   Tarafınızca ZEHRA BORA / Z FİT DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ’ne gönderilen kilonuzu gösteren tartı fotoğraflarınız, kişisel fotoğraflarınız,

·   Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz test sonuçlarınız,

>·   Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,

·   Danışmanlık merkezimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,

·   Otopark ve vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz,

·   Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz bilgileriniz ve konum verileriniz.
 

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

·  Beslenme danışmanlığı hizmetlerinin yürütülmesi,

·   Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

·   Randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,

·   Çalışanlarımız tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,

·   Randevuların planlanması ve yönetilmesi,

>·   Kaliteyi - Danışan Memnuniyetini arttırmak ve hizmetleri geliştirme amacıyla analiz yapılması,

·   Çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” ZEHRA BORA / Z FİT DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenebilecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri havuzundan çıkarılacaktır.

KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme, verilerinin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, silinmesini veya yok edilmesini ve düzeltme ve silme işlemlerinin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi olarak haklarınızı kullanmak için kullanacağınız “Kişisel veri başvuru formuna  buradan  ulaşabilirsiniz. ZEHRA BORA / Z FİT DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ veri sahiplerinin talebini, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, veri sahibinden ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen ücretin ödenmesi talep edilebilir.

ZEHRA BORA / Z FİT DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ iş bu aydınlatma metniyle yine bu web sitesinde paylaşılan “çerez politikası” ile kullanıcılarına çerez kullanımının kapsamı hakkında açıklama sunmayı ve çerez tercihleri hakkında kullanıcılara bilgi vermeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan web sitesine girişte yer alan çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve web sitesinin kullanımının sürdürülmesi kullanıcının çerez kullanımına rıza verdiği şeklinde kabul edilmektedir. Kullanıcı çerez tercihlerini her zaman değiştirme imkanına sahiptir.